Οροι & Προυποθεσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ INTERNATIONAL DRIVING LICENCE ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ.

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες A, B, C, C1, D, D1 ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα (VISA η MASTERCARD) αποδεκτή από την Pier1 για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης. 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων απο την εταιρία μας. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι μία ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα μέχρι των τριών ωρών θα επιβαρύνεται με 1/5 της ημερήσιας τιμής. Πέραν των τριών ωρών, ο ενοικιαστής χρεώνεται μια επιπλέον ημέρα.


ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Pier1 οδηγοί αυτοκινήτων είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Pier1 με την Ασφαλιστική της εταιρεία. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €600 για τις κατηγορίες  A, B, C, C1, D, €800 για τις κατηγορίες  D1, D2, E, F, F1, M, €1,200 για τις κατηγορίες  M1, W, H, G, L, καταβάλλοντας τα ποσά των €12€, 16€, 20€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Δωρεαν. 

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €20

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και χωρίς χρέωση. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας 

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Pier1 Assistance. 

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με 24% Φ.Π.Α και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.